Alle rechten op de getoonde afbeeldingen zijn voorbehouden aan de beherende instellingen.

De Stichting Academisch Erfgoed en de betrokken instellingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site.

De redactie van de website spant zich er voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De beheerder van deze site kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Behoudens deze disclaimer, is de beheerder van deze site niet verantwoordelijk voor aan de webpagina’s gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.