www.medischerfgoed.nl is een gezamenlijk initiatief van de Medisch Conservatoren Nederland (MCN). De medisch conservatoren zijn expert op het gebied van medisch erfgoed.

 

De conservatoren hebben zich ten doel gesteld om :

• het belang van medisch erfgoed in brede zin uit te dragen en interesse op dit gebied te stimuleren

• advies te geven over medisch erfgoed

• onderling expertise uit te wisselen

• samenwerking te zoeken met andere partners die zich interesseren voor medisch erfgoed

• verzamelcriteria samen te stellen met betrekking tot het verzamelen van medisch erfgoed om zo de bestaande medische collecties beter op elkaar af te stemmen

• visie te ontwikkelen ten aanzien van de collectie van de toekomst (hedendaags verzamelen)

• expertmeetings te organiseren waarbij een specifiek vakgebied en haar erfgoed centraal staat