Als sneeuwwitjes worden ze al bijna een eeuw bewaard in hun glazen kistje, deze afgietsels van zieke lichaamsdelen. Heinrich Kasten (1842-1921) heeft ze in de periode 1913-1914 vervaardigd. Kasten was als maker van moulages in dienst van de Duitse arts Oskar Lassar, oprichter van de Berlijnse dermatologische vereniging.

Een moulage is een weergave van een (meestal) ziek lichaamsdeel. Van het uit te beelden lichaamsdeel wordt een gipsafdruk gemaakt, die in was wordt afgegoten. Aan het ziekbed wordt dit afgietsel vervolgens levensecht ingekleurd. Mouleurs hielden, uit angst voor het verlies van hun broodwinning, hun werkwijzen en recepten meestal strikt geheim. Kasten was hierin een uitzondering: hij gaf zelfs cursussen in het vervaardigen van moulages die een maand duurden.

Vooral aan het einde van de negentiende eeuw vervaardigde Kasten ongelofelijk veel moulages. Een deel daarvan maakte hij in het huidige Indonesië. Dat geldt ook voor deze drie moulages. In een catalogus werd vastgelegd om welke ziekten het ging. Men noteerde  geslacht, leeftijd en afkomst van de patiënt waarvan het afgietsel afkomstig was. Zo weten we bijvoorbeeld dat de wassen arm gemaakt is naar de arm van een 32-jarige Chinees, die getroffen was door lepra.