GRAAF

Tentoongesteld in bibliotheek VUmc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kymograaf, een negentiende eeuwse vinding van de Duitse fysioloog Carl Lüdwig, werd gebruikt voor de registratie van verschillende fysiologische verschijnselen. Eén of meer schrijver(s) registreerde op beroet papier. Toen in 1950 de medische faculteit aan de VU opnieuw kon beginnen werd A.Th. Knoppers benoemd als hoogleraar fysiologie, als opvolger van de in 1924 vertrokken F.J.J Buytendijk. Meteen kocht hij bij de in het buitenland gerenommeerde firma’s zoals Palmer Ltd in Londen en Jaquet AG in Bazel de voor het laboratorium benodigde apparatuur. Waarschijnlijk is het hier getoonde apparaat één daarvan. In de jaren 50 werd het dus gebruikt voor registraties van bijvoorbeeld een geïsoleerd hartje van een konijn of de beweging van een geprepareerd spiertje van een kikker.