Tentoongesteld in bibliotheek VUmc

De ofthalmoscoop of oogspiegel werd voor het eerst in 1851 door Helmholtz beschreven.
Met dit instrument kan de binnenkant van de oogbol bekeken worden. Het getoonde instrument fixeerde zowel het hoofd van de patiënt als dat van de arts.
Het hier getoonde merkwaardige en fascinerende apparaat is een van de vele voorwerpen die G.A. Lindeboom verzamelde van buiten zijn eigen vakgebied (waarschijnlijk kreeg hij het van een bevriende oogspecialist). Behalve interne geneeskunde was Lindebooms leeropdracht de medische encyclopedie. Met zijn zeer brede opvatting van de geneeskunde, namelijk de interne als “moeder” van alle geneeskunde disciplines (zie ook zijn vele publicaties) begon hij in 1952 met de opzet van zijn Medisch Encyclopedisch Instituut: een verzameling waardevolle boeken en voorwerpen uit de geschiedenis van de geneeskunde. Het instituut werd een studiecentrum waar ook regelmatig cursussen werden gegeven en was lange tijd, tot in de jaren 90, uniek in Nederland.