Dit kromme amputatiemes is voorzien van een opvallend ornament in de vorm van het hoofd van een roofvogel. Uit oude handelskaarten van Franse instrumentmakers valt af te leiden dat dit soort instrumenten populair waren in deze periode. Door kunsthistorici is deze versiering uitgelegd als zijnde het symbool voor de zeventiende-eeuwse chirurgijn. De scherpe bek en dito blik zijn eigenschappen die van toepassing waren op een goede chirurgijn met zijn mes. Het amputatiemes is te zien in Museum Boerhaave en is een bruikleen van het Anatomisch Museum LUMC.