Foto: Universiteitsmuseum Groningen

Foto: Universiteitsmuseum Groningen

Het eerste kwart van de 19e eeuw kende een enorme toename van de vraag naar anatomische modellen. Tot dan toe werd in het anatomisch onderwijs vooral gebruik gemaakt van schetsen en afbeeldingen. De lichamen van overledenen werden maar zelden ontleed omdat er maar weinig lichamen beschikbaar waren. De secties, die gewoonlijk enkele dagen duurden, vonden bovendien alleen ’s winters plaats bij gebrek aan koelfaciliteiten. Er ontstond zodoende een nieuwe industrie: de fabricage van anatomische modellen.

De Fransman L.Th.J. Auzoux richtte in 1822 een bedrijf op dat zich specialiseerde in het vervaardigen van anatomische modellen van papier-maché. Papier-maché is veel lichter dan was, er kan een veel betere detaillering mee worden bereikt en bovendien kunnen papier-maché modellen uitneembaar worden gemaakt, waardoor de anatomie van het lichaam nog duidelijker zichtbaar werd.

De Groningse hoogleraren A.A. Sebastian en Baart de la Faille bestelden ten behoeve van het onderwijs in 1844 bij de firma Auzoux een model van een man en enkele baarmoedermodellen. Alle modellen bevinden zich tegenwoordig in het Universiteitsmuseum. Het hier afgebeelde baarmoedermodel is er één uit een serie van oorspronkelijk zeven, die alle stadia van de zwangerschap toont. Opvallend is de fijne detaillering, zelfs de dunste vliezen zijn te herkennen. Ook dit model is uitneembaar.